1/26/2007

DON' LET HIM WASTE YOUR TIME之排球是世界上最重要的運動

詩歌分享會迫近,我本《無風帶》卻不知哪裡去了,真是尷尬。但為了排球的情誼!我就算缺席都會搵番本書出來的。何況呂永佳咁靚仔。DON' LET HIM WASTE YOUR TIME,去睇靚仔啦。驚聞仲有九工三子之一的阿仁木結他伴奏!靚仔成份濃度提高至200%。不得了。
手上的《保衛馬克思》先換成《無風帶》,明天缺席讀書會去藝術中心撐場。有鍾國強先生等等行家在,鄙人臉皮再厚都不能出醜太過。不然而不得不補充的是,活動宣傳是不應該這樣的,無論那張照片多麼清新秀麗,都不應該這樣——路線錯了——起碼要加上另一張照片:
在呂永佳生日當天,兩份報紙同時刊登了他的報導,真真是前途無量,摶扶搖而直上九萬尺,八九點鐘的太陽。只是那些照片都嫌太像老師,讓我覺得有點古怪。起碼也要這個樣子嘛。


後記:是張照片受到《月台》中人空群而出的攻擊。仍然覺得自己不敗。我張係靚d哩。

4 comments:

可洛 said...

依張靚仔好多!

karden said...

贏呀!
http://neverwhatever.blogspot.com/2007/01/blog-post_26.html

熊一豆 said...

慣常離題︰今天的訪問,好看啊﹗
特別關於粉絲(會)一節,深有同感。

TSW,或鄧小樺 said...

一豆,得你誇獎,榮甚。粉絲一節,嘿嘿。我有錄音。